Bemutatkozás

A közalapítvány az alapító okirat szerint közhasznú.

Alapításakor a kuratóriumba többségében olyan személyeket kért fel a fenntartó, akik hétköznapi munkájuk során állandó kapcsolatban vannak a 0–18 éves korosztállyal. 

A közalapítvány tevékenységeinek köre:

- A gyermek szabadidő hasznos eltöltésének segítése
- Óvodai és tanulmányi kirándulások költségeihez hozzájárulás
- Nyári gyermektáborozás anyagi támogatása
- Tanulmányaikban eredményesebb tanulók jutalomkönyvekkel való megajándékozása
- Helyi versenyek rendszeres anyagi támogatása
- Gyermeknapi rendezvények támogatása
- Adventi ajándékozás
- Hátrányos helyzetű gyermekek családjának támogatása
- Fogyatékkal élő gyermek családjának anyagi támogatása speciális használati tárgy megvásárlásakor
- Eszközvásárlás a település iskolája és óvodája számára 

A közalapítvány jó lehetőséget kínál az oktatási-nevelési intézmények és a szponzorok, vállalkozók közötti kapcsolatokhoz

„A közalapítvány számára célhoz kötött támogatást is lehet adni. A felajánlás tárgya lehet készpénz, jog, tevékenység, közreműködés, dolog átruházása.”

 A közalapítvány kezelő szervezete az alapítvány kuratóriuma, melynek létszáma az alapító okirat szerint 7 fő. A kuratóriumi tagság határozatlan időre szól, megszűnhet a tag lemondásával vagy halálával.

Kuratórium tagjai:

Elnök: Bálinthné Sándor Andrea
Titkár: Pajerné Streer Katalin
Tagok:
Bertáné Endrész Angella
Enyedi Lászlóné
Stanczelné Nagy Piroska
Steinmann Katalin
Szántó Judit

A kuratórium évente minimum 2 alkalommal ülésezik (alapító okiratnak megfelelően), melyről minden alkalommal jegyzőkönyv készül hitelesítők aláírásával.

A közalapítvány kuratóriuma a különböző korosztályok támogatására külön-külön összeget különít el az éves bevételből, amely az 1%-os felajánlásokból és az egyéni (vállalkozói) támogatásokból származik.